Wat is Veedor?

Veedor bevraagt en doorgrondt de inbedding van technologie in onze maatschappij. De nadruk ligt hierin op de sociale impact en de ethiek van digitale gedragsbeïnvloeding. Veedor opereert op het gebied van educatie, design en cultuur om de nodige kennis en skills voor een gezonde inbedding van technologie als een olievlek te verspreiden.Reshape The Default Setting

De digitale wereld, die zich in steeds meer domeinen van ons leven infiltreert, wordt voor ons vormgegeven. Dat gaat verder dan alleen het visuele plaatje, ook ons gedrag wordt bespeeld. Mede door nieuwe technologieën, persoonlijke data en psychologische ontwerpmechanismen, kan ons kijk-, click- en swipe gedrag worden beïnvloed. Dit brengt morele uitdagingen met zich mee. Deze gedragspatronen staan namelijk direct in verbinding met de meest belangrijke menselijke behoeften. Onze behoefte aan sociale verbinding, de liefde en het kunnen sturen van onze aandacht zijn daar voorbeelden van. We versmelten steeds meer met de digitale wereld. Blind vertrouwen in de sturing van onze waardevolle hulpbronnen, zoals communicatie of aandacht, kunnen we ons niet meer veroorloven als we autonoom aan het stuur willen blijven staan.


De beslissingen die we vandaag in de digitale cultuur maken zal de toekomst van ons verdere leven bepalen. We zijn als mensen snel geneigd om te kiezen voor comfort en gemak. Deze eigenschappen brengen tech tools met zich mee. Dit zal echter niet altijd direct in verbinding staan met een upgrade in een kwalitatiever leven, al lijkt dat op het eerste gezicht vaak wel zo. Precies op deze pijnpunten speelt Veedor in. Veedor trekt de vanzelfsprekendheid van onze gedragspatronen in de digitale cultuur in twijfel en ontsluit onzichtbare sturende technologische processen.


Veedor gelooft in de impact van dwarsdenkers die de default setting van de digitale wereld bevragen en durven te kiezen voor kwaliteit in plaats van comfort.
DIENSTEN


Workshops

Voortgezet Onderwijs & MBO
Culturele Sector

LESSENREEKS

Voortgezet Onderwijs & MBO

MASTERCLASS

Beroepsonderwijs
Business & Evenementen

ADVIES

Makers & Denkers & Doeners

DESIGN

Sociaal Maatschappelijke Projecten
Educatieve Projecten

Marjolein

Marjolein, het gezicht achter Veedor, is user experience designer en beeldmaker. Zij kent de manupulatieve technieken van de digitale wereld en verdiepte zich tijdens haar studie in de ethische dilemma’s die technologie met zich mee brengt.


Na haar studie is zij zich gaan focussen op digitale vorming in het voortgezet onderwijs met ethiek als speerpunt. In haar workshops staat creërend leren centraal, op deze manier worden digitale processen ontrafeld en zullen de krachten en zwakten van het medium zich ontsluiten. Daarnaast was ze in 2018/2019 onderdeel van het master jaarprogramma van De Bildung Academie. Hier begeleidde ze groepen en individuen waarbij persoonlijke ontwikkeling en ethisch handelen belangrijke componenten van het programma zijn. Naast onderwijs erkent ze ook het belang van de museale wereld als reflectie van de maatschappij. In 2018/2019 nam ze deel aan het Talent Traineeship van FOAM. Hier werkte ze in een interdisciplinair team van makers. Ze onderzochten de blinde vlekken van het museum om hier met inventieve ideeën op in te spelen. Met haar eigenwijze karakter durft ze te confronteren en door haar nieuwsgierige open persoonlijkheid lukt het om diepgang en vertrouwen te bewerkstelligen.